Materiały edukacyjne

Edycja dźwięku – Audacity

Edycja fotografii i tworzenie grafiki rastrowej – Photoshop

Tworzenie grafiki 3D (krajobrazy) – Vue

Tworzenie grafiki wektorowej (Corel Draw X4)

Podstawy grafiki inżynierskiej – AutoCad