Strona główna

IMG_7148b

Niniejsza strona powstała w ramach modułu Język Obcy Zawodowy, który nauczany jest w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, im. prof. M.T.Hubera. Znaleźć tutaj można między innymi materiały wykorzystywane podczas lekcji, zadania domowe oraz prace dodatkowe dla uczniów ZSEE, a także literaturę pomocniczą, która może przydać się wszystkim zainteresowanym językiem angielskim w branży elektronicznej, elektrycznej i informatycznej.

Nauczyciel prowadzący: Aleksandra Miętus, tme.multimedia(at)gmail.com

Jednostki modułowe

Moduł „Język obcy zawodowy” składa się z dwóch jednostek modułowych: JOZ.dict – Stosowanie słownictwa zawodowego oraz JOZ.pract – Rozwijanie sprawności komunikowania się.